วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

อำเภอโพธาราม (Photharam District)

โรงแรม ที่พัก ในเขต อ.โพธาราม
  1. ซี แอนด์ ซี โทร.0-3223-4364-66
  2. สวนศิลป์ บ้านดินเจ็ดเสมียน (Baandin Jedsamian) 90 หมู่ 5 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร.0-3239-7668,08-1831-7041
  3. แสนสุขโฮเต็ล (San Suk Hotel) ซ.รัฐประชา ถ.โชคชัย ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  โทร.0-3223-1033


หากท่านใดต้องการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล สามารถทำให้ในท้ายบทความนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น